מספרים עליי – עופר – רגישות חיבור רגשי ריכוז

מספרים עליי

תהליך אישי

מפגש אבחון
 

סדנאות

 

 

מכתב הוקרה
מילים לא תוכלנה לתאר את החוכמה ואת הרגישות ואת הידיים הנהדרות שלך ניר.
הגעתי אליך לסדרה של טיפולים בשיטת גרינברג ומצאתי מדריך לחיים ולא רק מטפל.

היום אני רגוע יותר ומחובר יותר לצד הרגשי שלי.
בזכותך ניר אני יכול להתרכז בדבר החשוב ביותר בחיים.

בזכותך אני יכול לחיות את החיים כפי שהם בלי הפרעות ובלי רעשים.
תודה מקרב לב

ד"ר עופר אלטברגר

 

 לעדות הקודמת

מספרים עליי – אבחון

לעדות הבאה