מספרים עליי – סדנאות

מספרים עליי

תהליך אישי

מפגש אבחון

סדנאות

 

 
 

 

חוויה
מגע
אינטואיציה
לסמוך
מרגש

קרבה
ביטחון
מגע מעצים

מרחב מוגן
קבלה
נתינה
מגע
חיבוק
 

 כתבה
מגזין הורים וילדים
אוגוסט 2008
מגע חיוני
להחזיר את המגע הביתה

עיוורון
צורך בסיסי
רוגע ושלווה
מגע
רגישות עצמית
רגישות לאחר