הגוף מדבר – תקנון השתתפות

תקנון השתתפות בקורס "הגוף"מדבר"

תשלום
‏א. עלות קורס "הגוף מדבר" בן 10 מפגשים היא 2340 ₪.
‏ב. לנרשמים במפגש המבוא, עלות הקורס היא 2140 ₪.
‏ג. כל המחירים כוללים מע"מ.
‏ד. אופן תשלום לקורס – בכרטיס אשראי, צ'ק או מזומן. ניתן לחלק לעד שלושה תשלומים שווים ללא ריבית.
‏ה. לנרשמים המשלמים באשראי, פרטי הכרטיס נלקחים לצורך פיקדון. התשלום בפועל יתבצע בכרטיס אשראי במפגש הראשון של הקורס.
‏ו. למשלמים בכרטיס אשראי המשתתף בתכנית cashback של בנק הפועלים, תינתן 3% הנחה נוספת

נהלי הרשמה, השתתפות וביטול השתתפות
‏א. מספר משתתפים מקסימלי בכל קורס – 15 איש.
‏ב. ההרשמה הינה אישית לכל משתתף ואינה ניתנת להעברה.
‏ג. ההרשמה כרוכה בדמי רישום בסך 300 ₪. דמי ההרשמה הינם חלק מעלות הקורס.
‏ד. משתתף המבטל את השתתפותו עד 14 ימים לפני פתיחת הקורס, זכאי להחזר כספי מלא, כולל דמי הרישום.
‏ה. משתתף המבטל את השתתפותו בקורס 14 ימים לפני מועד תחילת הקורס ועד תחילתו, זכאי לקבל את כספו בחזרה, למעט 300 ₪ דמי הרישום.
‏ו. משתתף שיבקש להפסיק את השתתפותו לאחר תחילת הקורס, זכאי לקבל בחזרה את שווי המפגשים שעדיין לא השתתף בהם, ובלבד שהפסיק את השתתפותו עד המפגש השלישי של הקורס.
‏ז. הודעה על ביטול הקורס תיעשה בכתב בלבד, מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה.
‏ח. כל החזר כספי מותנה במסירת החשבונית המקורית שהתקבלה בגין התשלום.
‏ט. לא ניתן לבטל את התשלום מכל סיבה שהיא.
‏י. פתיחת כל קורס במועדו מותנית במספר המשתתפים. אם יבוטל קורס, יהיה זכאי המשתתף להחזר כספי מלא, כולל דמי הרישום.

היעדרות והשלמת מפגשים
‏א. משתתף אשר יחסיר מפגש במהלך הקורס, יוכל להשלים את המפגש הזה בקורס אחר, בתיאום מראש וללא עלות.
‏ב. משתתף יוכל להשלים לכל היותר 3 מפגשים.
‏ג. במקרה של היעדרות בשל אשפוז רפואי או שירות מילואים יהיה ניתן לחזור על כל המפגשים שהוחסרו.

הטבות נוספות למשתתפי הקורס
‏א. למשתתפי הקורס "הגוף מדבר" תינתן 20% הנחה על פגישת אבחון אישית בת שעה וחצי, למימוש עד 3 חודשים מתאריך סיום הקורס.
‏ב. למשתתפי הקורס "הגוף מדבר" תינתן פגישת הנחיה אישית בת חצי שעה בעלות של 100 שקלים בלבד. הפגישה מיועדת להתאמה אישית של תכני הקורס למשתתף, למימוש עד 3 חודשים מתאריך סיום הקורס.
‏ג. למשתתפי הקורס "הגוף מדבר" תינתן האפשרות להשתתף בחינם במפגשי תרגול אשר יתקיימו פעם בחודש בקליניקה בנס ציונה, בתיאום מראש.
‏ד. לרשות המשתתפים ובוגרי הקורס "הגוף מדבר" תעמוד קבוצת דיון סגורה (פורום) בה יוכלו לשתף ולהתייעץ עם משתתפים נוספים ועם מנחה הקורס.
‏ה. לבוגרי הקורס "הגוף מדבר" תינתן הנחה של 10% על השתתפות בקורסי ההמשך "הגוף מדבר פחד", "הגוף מדבר כאב ו"הגוף מדבר פרידה".
‏ו. לבוגרי הקורס תינתן האפשרות לחזור בעתיד על מפגש מסוים ללא תשלום, על בסיס מקום פנוי.
‏ז. לבוגרי הקורס, תינתן האפשרות לחזור בעתיד על הקורס בשלמותו, בעלות של 50% מהמחיר המלא, על בסיס מקום פנוי.

תכני הקורס
‏א. במידת הצורך, למנחה שמורה הזכות לשנות את סדר ההרצאות והעברת התכנים ללא הודעה מראש.
‏ב. במקרה של שינויים או ביטולים במהלך הקורס, בשל סיבות שאינן צפויות, ידאג המנחה להשלמה  במועד שיוסכם על רוב המשתתפים.

כללי
‏א. כל משתתף מתחייב להתנהג בדרך ארץ כלפי המנחה וכלפי שאר המשתתפים בקורס.
‏ב. כל משתתף מתחייב לשמור על הניקיון ועל שלמות הציוד בחלל שבו מתקיים הקורס.
‏ג. המפגשים יתחילו בדיוק בשעה היעודה. כדי לכבד את זמנם של כלל המשתתפים, כל משתתף מתחייב להגיע למפגשים לפחות מספר דקות לפני מועד התחלת המפגש.
‏ד. כל משתתף מתחייב לשמור על פרטיות המידע האישי אודות משתתפי הקורס אשר עשוי להיחשף במהלך הקורס.
‏ה. הקורס "הגוף מדבר" מיועד להעניק כלים לשיפור איכות החיים ולהתפתחות אישית, דרך הקשבה לגוף. הוא אינו מהווה טיפול או תחליף לטיפול כלשהו, ובפרט, אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי או נפשי.

לפניות אישיות, מוזמנים להשאיר פרטים באתר