הגוף מדבר עיתונות

fgffg

הגוף מדבר: כתבה במגזין חיים אחרים. נובמבר 2014

הגוף מדבר למטפלים. מדור נגיעות במגזין בחיים אחרים. יולי 2014

שיטת גרינברג בתכנית בריאות עם
פרופסור רפי קרסו.
נובמבר 2011